Akcja zima 2017/2018

Miejskie jednostki rozpoczęły już realizację przedsięwzięcia pn. „Akcja zima 2017/2018”, której celem jest zapewnienie potrzebującym schronienia, gorącego posiłku oraz niezbędnej odzieży.

W Urzędzie Miejskim odbyło się spotkanie z udziałem przedstawicieli: Wydziału Spraw Społecznych oraz Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, Straży Miejskiej, Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, Komendy Miejskiej Policji, Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta, Regionalnego Szpitala Specjalistycznego, Grudziądzkiego Centrum Caritas i Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej, podczas którego omówiono zaplanowane działania.

Akcja będzie trwała do wiosny przyszłego roku. W tym czasie pracownicy socjalni wraz z funkcjonariuszami Straży Miejskiej będą systematycznie wizytowali ewentualne miejsca koczowania bezdomnych na terenie Grudziądza. Osoby zainteresowane pomocą otrzymają wsparcie ze strony pracowników socjalnych, psychologa oraz radcy prawnego.

Przy tej okazji apelujemy do mieszkańców, by informacje o osobach koczujących np. w altankach działkowych, na ulicach miasta, piwnicach, dworcach, w węzłach ciepłowniczych przekazywali do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, Straży Miejskiej lub Komendy Miejskiej Policji.

Kategoria: